Simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography
See our User Agreement and Privacy Policy. Ipinamalas lamang ni Genoveva Edroza Matute na kahit sa kuwento ay hindi dapat sabihin ang lahat, at mabisa ang pahiwatig ng mga larawan o tagpo. Kasalan sa Nayon May-akda:

Sasalubong si Celso sa kanyang ama. Ngunit nakita niya ang galit na anyo nito, at nang makalapit dito ay sinabi ni Tomas na ayaw niya sa mga batang matigas ang ulo, s abay sampal kay Celso. Tinatahi naman ng kanyang ama ang mga sira ng lambat. Tumingin sa salamin si Celso, at naalala ang lalaking umaawit ng malungkot na kundiman.

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Kinuha niya ang itak ng kanyang ama, at parang bagyong lumabas ng kanilang tahanan. Sinira niya ang lambat, nagpapoot sa kanyang ama, at. Ang lahat ng sikreto ay nabubunyag, tulad ng ang lahat ng pagkakasala ay dapat. Kasalan sa Nayon May-akda: Ang kwentong ito ay simple lamang.

Isang binata ang nakasaksi sa kasal ng kanyang kuya. Maraming kinatay na mga baboy, baka, at manok. Simula noon ay nangarap rin siya na maging ganoon ang kanyang kasal.

Hanggang sa isang araw ay dumating na ang kanyang panahon.

argon2ndgradingsuringbasa...

Ang pakikipag-isang dibdib niya. Sinabi niya sa kanyang ama ang mga nais niyang. Ang mga paghahandang nais niyang maisagawa.

Sa araw ng kasal, lahat ng kanyang mga kaibigan at mga lutang na tao sa kanilang nayon ay inimbitahan nila. Tila asignatura mo iyan at sa akin mo ipinagagawa. Kung iyan ang tanong ng iyong guro ay isang malaking pagkakamali, dahil wala namang binanggit si Aling Bebang hinggil diyan. Dapat mo ring matutuhan na ibukod ang buhay ng manunulat sa kaniyang mga akda, dahil hindi lahat ng akda ng manunulat ay may katumbas na pangyayari sa realidad.

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

Hanapin mo ang naturang akda sa aking imbakan ng paskil. Ayoko nang ulitin pa iyan. Ipagpaumanhin, ngunit hindi ako gumagawa ng asignatura ng mga estudyante. Matatagpuan mo iyan sa silid-aklatan. Hindi ko alam kung may websayt na naglalathala ng buong kuwento ni Genoveva Edroza Matute. Sa aking palagay ay bawal ilathala ang buong akda nang walang pahintulot mula sa awtor o sinumang kaanak niyang pinagpasahan ng karapatang-ari.

Ang tanging magagawa mo ay pumunta sa silid-aklatan, gaya sa Pambansang Aklatan, upang makakuha ng sipi ng kuwento. May ilang antolohiya ng kuwento ni Aling Bebang na makukuha ka roon. Nasagot ko na iyang tanong mo. Balikan mo na lamang aking nakaraang mga akda hinggil kay Genoveva Edroza Matute.

Balikan mo rin ang orihinal na kuwento niya, at maikli lamang iyon at matatapos ang pagbasa sa isang upuan lamang. Maaari mo biography pangalanan ang mga akda ni Genoveva na iyong paborito? Marami kang mababasang antolohiya ng kaniyang mga kuwento, at bukod sa ibinebenta ng Ateneo Press ay mayroon din ang UP Press at Anvil Publishing. Nakalulungkot na ang isang magaling na manunulat at guro ay pumanaw na. Ngunit nakatutuwang isipin na ang tulad niya ay nag-iwan ng isang ng marka sa puso ng bawat mambabasa, at nagbigay inspirasyon sa isang tulad ko.

Simula pa ng ako ay nasa elementarya naging panatiko na ako ng ginang sa pagbabasa ng kanyang mga akda. Maaaring magtungo ka sa wikifilipino. Makabibili ka rin ng sipi ng kaniyang kalipunan ng mga kuwento na inilathala ng Ateneo de Manila University Press at Anvil Publishing Inc.

Marami kasi akong natutunan na mga aral sa kanyang mga kweto at gusto ko po sanang ibahagi sa mga kabataan ngayon.

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

Marami kasi sa mga kabataan ngayon na hindi nagbabasa ng aklat sa silid-aklatan sa halip, sa internet na naghahanap. Hindi mo maaaring ilathala sa elektronikong paraan, gaya sa internet, nang basta-basta ang mga akda ni Genoveva E. Ito ay dahil ang karapatang-ari ng kaniyang mga akda ay taglay pa rin niya na maaaring ipinasa sa kaniyang malapit na kaanakat posibleng managot ka sa mga pabliser ni Aling Bebang, gaya ng Ateneo de Manila University Press, DLSU Press, at Anvil Publishing Inc.

Bagaman makatutulong iyan sa maraming kabataan, makabubuting ihingi mo muna ng permiso sa mga kinauukulang pabliser ang balak mong pagpapalathala sa iyong websayt o blog. Nagalak rin maging ang aking Guro sa aking napiling kwento.

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

Sa kadahilanang pareho naming gusto ang mga akda ni Ginang Matute. Maging sa Thesis nya sa kanyang pag aaral sa kolehiyo, ang akda ni ginang matute ang kanyang ginamit. Nalungkot ako nang malaman kung patay na si GEM. Dahil sa kanya namulat ako. Ang mga mata noo'y patuloy sa hindi pagsikap.

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

Ang kamay noo'y patuloy sa paghaplos sa buhok ni Miling. Nagugulumihang lumapit ang bata kina Mang Pedring at Aling Feli. Ang pag-uusap nila'y biglang natigil nang siya'y makita. Wala siyang narinig kundi Ang pagdami ng tao sa kanilang bahay. Ang ayos ng kanyang ina.

Genoveva Edroza Matute Biography

Ang pag-iyak ni Aling Feli nang siya ay makita. Sa pagitan ng mga hikbi, siya'y patuloy sa pagtatanong Lahat ng lapitan niya'y nanatiling pinid ang labi. Ipinatong ang kamay sa kanyang balikat o kaya'y hinahaplos ang kanyang buhok at wala na. Hindi niya matandaan kung gaano katagal bago may nagdatingan pang mga tao. Kayo'y ihahatid ni Kapitan Sidro sa pook na ligtas. Walang maiiwan, isa man. Bago lumubog ang araw sila'y papasok dito Kaya't walang maaaring maiwan.

Sila'y palabas na sa bayan, silang mag-iiba, ang lahat ng kanilang kapitbahay, ang maraming-maraming tao, at ang kani-kanilang balutan. Sa paulit-ulit na salitaan, sa sali-salimbayang pag-uusap ay nabatid niya ang ilang bagay. Sa labinlimang nangapatay kagabi ay kabilang ang kanyang ama Nag-aalinlangan, ang batang lalaki'y lumapit sa kanyang ina na mabibigat ang mga paa sa paghakbang.

Pagkatapos, sa isang tinig na marahang-marahan ay nagsalita. Sa bawat hakbang na palayo sa bahay na pawid at sa munting bukid na kanyang tahanan ay nararagdagan ang agwat ng ulila sa kanyang kabataan. Ang gabing yaon ng mga dagundong at sigwa, ng mga pangarap na kinabukasan at ng mga bangkang papel - ang gabing yaon ang kahuli-hulihan sa kabataang sasansaglit lamang tumagal.

Ang araw na humalili'y tigib ng pangamba at ng mga katanungang inihahanap ng tugon. Kaya nga ba't sa tuwi akong makakikita ng bangkang papel ay nagbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki. Isang batang lalaking gumawa ng tatlong malalaking bangkang papel na hindi niya napalutang kailanman Noon ay kataimtimang minamalas ni Impong Sela ang kanyang lalabing-animing taong apong lalaki sa pagkakahigang walang katinag-tinag.

Ang matanda'y nakaramdam ng isang biglang … bugso ng lungkot sa kanyang dibdib. Ang lagnat ng bata ay nawala na,dalawang araw na ang nakararaan,salamat sa kanyang santong kalagyo,ngunit ngayo'y ito'y kanyang kinababalisa. Nalalaman niyang ang lagnat na lubhang mapanganib. Siya ang naging dahilan na malimit na pagkakagalit ni Conrado at ni Impong Sela Si Impong Sela ay nagsisimulang mag-isip nang malalim.

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

Kailangang si Pepe'y maligtas sa kuko ng kamatayan. Natatandaan pa niyang ang panata ring iyon ang nagligtas sa kanyang anak na ama ni Pepe nang ito'y pitong taon pa lamang. Maya-maya,ang maysakit ay kumilos. Dahan-dahang idiinilat niya ang kanyang mga mata wari'y nananaginip at saka tumingin-tingin sa kanyang paligid. Hindi naglaon,namataan niya ang kanyang impo sa kanyang tabi. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

simula ng kwentong pagbabalik ni genoveva edroza matute biography

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on May 12, Clipping is a handy way to collect and organize the most important slides from a presentation. You can keep your great finds in clipboards organized around topics.